Stanislav Macan - JEDNA VZPOMÍNKA

        »In Questo Villaggio i Fanti Della Eiacenza cancellarono le Frace della Devastazione Barbarica.«   Takový nápis na jednom zpustlém domě v rozbořeném Valle dei Ronchi vítal v zimě 1917  nás ubohé barbary. Stopy bojů z roku 1916  přišli jsme znovu obnoviti, a to tentokráte, díky již  mnohem vydatnější  italské dělostřelbě tak důkladně, že zakrátko nezbylo v klidném zákoutí Valle dei Ronchi ani tolik zdi, aby na ni mohl býti podobný nápis namalován.

    Pád Castel Gomberta 4. XII. 1917 otevřel nám  cestu sem a dále až  na Monte di Val Bellu, která se bolestivě zařezávala do zpět prohnuté italské posice. Proto také byla Val Bella  u Col del Rosso toho času nejexponovanějším místem úseku mezi Asiagem a Grappou. Opevnění její prováděl hejtman pionýrů Vaněček,  který  si z  krutých  zim  posiční vojny ve výškách nad 2200 metrů  přinášel s  sebou přídomek  »komandant  Pasubia«.

  Přes 400 metrů podzemních chodeb  čtyři až osm metrů pod povrchem skály mělo učiniti naši posici na Monte di Val Belle nedobytnou. Těch 400 metrů skalních chodeb a' neuvěřitelná houževnatost hladových již vojáků všech národů Rakouska, najmě ovšem vojáků slovanských. Tou dobou drželi zákopy Val Belly  příslušníci 102., 27. a  17. pluku s jednou Hochgebirgsbrigadou.

   Opevnění Val  Belly jsme však nedokončili. V psí  zimě, za krutých nočních vánic, dobývali jsme se do tvrdých dolomitů těchto svahů,  znepokojováni  krháním  italských mitrailleus i dělostřelbou. Přestala-li vánice a nebyla mlha, zalévalo nás  bílé světlo italských reflektorů, a to bylo ještě horší. V bílých pláštích choulili jsme se pak bez hnutí do sněhové pokrývky a zapomínali na řezavou zimu, která užírala prsty nohou i rukou. Těch nekonečných hodin za nocí,  než jsme se dostali do hloubi jen dvou metrů na počátečních bodech projektované  sítě opevnění! V tom mrazu měnilo se vše v kámen, sníh byl tvrdý jako skleněný prach a nepohřbení  mrtví kolem  jako kost.

    Dole ve Valle  dei  Ronchi zdálo se nám proti  tomu jako někde za pecí.  Proti větrům chráněné údolíčko chovalo místy pod sněhem zelenou trávu a  bylo tu tak milo, když zasvitlo na sníh slunce,  že se tu stulily  k sobě i dva čtyřiadvaceticentimetrové hmoždýře a jedna baterie  osmiček.  Dokonce  v prvých dnech udržovala se i pověst, že sem italské granáty, vytrvale bloudící kolem, nemohou zasáhnouti. Rozčarování přišlo ale brzy a  pak tu bylo živo, hlavně v noci. Hmoždýře  v sousedství našeho přístřeší v  pobořeném domku pracovaly pravidelně za noci a s otřásajících se zdí

padaly nám  co  chvíli zbytky omítky na spící obličeje. Na spící, protože to nás nijak nerušilo. Zato však, jakmile zahvízdly italslké pozdravy  a jejich odštěpky otloukaly zvenčí naše zdi, byli jsme hned  bdělí a  rozpačitě jsme pozorovali červené  jiskry poletujících střepin, nevědouce, co by bylo nejlépe činiti.

  Den  byl  ale tak podoben dni předcházejícímu, že jsme  si na ten poměrný klid zde dole docela zvykli. Jen někdy, když jsme  si uvědomili, jak pěkně nám přes 1800 metíů vysoké hory Zomo a Longara v týle uzavírají cestu zpět, a když jsme s jejich svahů patřili na neklidnou  linii třináctset metrů vysokého  Col del  Rosso,  Bertigy, Val  Belly  a Sisemolu, nebo na věčně kouřící se Grappu, bylo nám úzko z té pasti.

    Bylo  27. ledna. Přišel  jsem  v  11  hodin v  noci ze zákopů do Valle dei  Ronchi,  vymrzlý a  unaven. Nebylo ale  možno  spáti. Naše baterie hřměly a často v blízkosti explodovaly  italské hrubší  kalibry. Otřes na otřes.  Přece jsem  k  ránu usnul neklidným spánkem.  Probuzení  bylo  horší  usínání. V sedm  hodin ráno snesl se do našeho krásného údolíčka déšť plynových granátů. Dopadaly jako těžké plechové láhve a podivně pukaly. Vylekaný  švec kompanie vrazil ke mně s poplachem. Přichystal jsem si masku, ale zůstal jsem ležeti na pryčně. Se mnou noclehující štábní šikovatel Stasiów byl okamžitě oblečen a na odchodu. Na jeho naléhání jsem se posadil a hotovím  se  k  obouvání,  když spadla s  třeskem naše petrolejová lampa se stěny a převrhla se plechová kamna, jejichž vysypaný oheň  prosvětloval matně mračno prachu, plnící místnost. Plynový granát vrazil nám  kus zdi  mezi našemi pryčnami do světnice. Teď byl již čas  něco podniknouti. Nebylo ale mnoho na vybranou. S maskou na tváři vešel jsem mezi dveře domku a pozoroval, sedě na  prázdné bedně od střeliva, v šeru, rozednívajícího se rána divoké explose začínající palby. Krytu nebylo,  jedna kavernička v měkkém svahu byla tak malá, že pojala jen několik lidí a byla plná již v noci. Kromě toho jsem jí nevěřil, poněvadž její mokrá hlína ve stropě vypadala, že spadne při prvém otřesu explose. Zůstal jsem  tedy mezi dveřmi, spoléhaje na náhodu,  která  mne   zde může uchrániti od poletujících  kusů venku i před zasypáním uvnitř domu. Stasiów mi ještě zavolal, že kompanie opustila při prvém  poplachu obec  a  táboří někde nad ní v nějaké mělké úžlabině. Nechtělo se mi  projiti ostřelovanou  prostorou a kromě toho mne v tomto chumlu mohlo čekati nepříjemné zaměstnání, ač byla  na mne řada do zákopů  až večer. Zůstal jsem proto kde jsem byl. Plynové granáty  přestávaly  dopadati,  zato   hrozně zhoustly explose.

    Jedovatý plyn stahoval se pomalu hlouběji do údolí.

    Rozednilo  se,  před domky  bylo prázdno. Opožděný vozataj, stojící za zdí před domem s koňmi  a prázdným vozem, který  se nemohl pro uzavírací palbu vrátiti ještě za šera do Campo Mulo a čekal až se bouřka přežene, dostal před mými zraky plnou ránu a když se dým  rozptýlil, nehnuli se více ani  koně  ani on. Na cestě před domem leželo již pár těl a ze zdola  kotliny plížilo se několik postav raněných s prvými obvazy, hledajících obvaziště.

    Na návsi na velkém kamenu seděl hejtman Vaněček sám. Neskrýval  se  před granáty. Hlavu rukou  o koleno opřenou seděl nehybně a  zdálo  se mi,  že ho trápí nečekaný zásah do  naší práce na Monte di Val  Belle. Viděl mne  a  kývl na mne.  Přišel  jsem k němu. Nařídil mi zjistiti polohu a bezpečí kompanie. Teď jsem měl, do čeho se mi před  chvílí nechtělo, dvojnásobně. Za stálých pádů před explosemi, které ve skalnaté zdejší půdě byly velmi nehorázné, dostal jsem se ke kompanii, zjistil její posici  v mělké úžlabině,  příčné ke směru střelby a přijav ještě ujištění, že sem granáty dosud nepadají, vrátil jsem se k hejtmanovi zpět.  Nebylo to  snad dále než asi třista metrů, ale byl jsem řád, že  mám ten kousek cesty za sebou,  neboť v klidu na jednom místě bylo přece jen  spíše možno  se nějak krýti. Zastihl jsem hejtmana ve stejné posici a pozorujícího vlastní slinu na dlani. Zdál se mi nemocen.  Ptal jsem se ho,  chtěl ale mou zprávu. Vyřídil  jsem, chtěl ale znáti přesný počet svých lidí. Nezbylo  mi, než vrátiti se znovu  ke kompanii. Bylo to ještě horší než prve. Pro samé dopady granátů nebylo již rozhledu. Za našimi baráky minul jsem baterii, jejíž dělostřelci,  do pasu vysvlečení, pálili jako divocí. Nosiči  granátů vybíhali k ní od krytého skladu střeliva níže položeného cvalem  a v jednom okamžiku vyrazil mi vstříc z nějaké rozvaliny  dělostřelec, mávající pahýlem  v zápěstí ustřelené pravice a volající po pomoci a obvazišti. Na  nízkém dřevěném stožáru pracující telefonista dodal mi trochu klidu, takže jsem skoky mezi výbuchy granátů dorazil opětně  ke kompanii, kde nastalo teprve  počítání lidí.

   Bylo  jistě  jedenáct hodin, když jsem se stejnou  cestou  v neustávající  střelbě vrátil k hejtmanovi.  Jeho vzhled byl ale špatný. Více ležel než  seděl a byl ve tváři podivně přepadlý a zmodralý. Jeho šlachovitá,  silná postava hroutila se  vedle kamene,  stejné teď barvy s jeho výrazným a vyholeným obličejem.  Viděl jsem, že je s ním zle a nezbylo než vrátiti  se znovu ke  kompanii, tentokráte pro nosítka. Donesli ho  do úžlabiny,  ale  bylo s ním  stále hůře.  Otrava plynem.  Ráno při počátku plynové dělostřelby bylo' jeho prvou starostí, aby kompanie neopustila baráky bez masek, sám zabraňoval  panice  a chodil po ubikacích s maskou pověšenou  kolem krku, nařizuje  plynový   poplach.  Ten  se  zdařil přesně, ale on sám nadýchal se plynu.  Poslali jsme ještě v  poledne nosítka  na obvaziště, a dva nosiči byli současně rádi, že se vzdalují ke krytému obvazišti i neradi, že nesou hejtmana v takovém stavu a že musí projiti  silně ostřelovaným pásmem.

   Bylo nám  divně v naší  úžlabince.  Tři dlouhé dny a noci  v neustálé střelbě, na sněhu  bez  krytu, bez jídla a plni vši. Oheň nesměli jsme rozdělati, bylo k nám viděti. Na Val Belle bylo zle. Nosili jsme po četách nahoru střelivo a ruční  granáty, a ztráty byly horentní. Z naší čtvrttisícové kompanie nezůstalo nás ani padesát. Val Bella byla ztracena a její svahy  a svahy sousedního Sisemolu pokrývalo! po třech dnech  na  osm tisíc našich mrtvých. V  noci docházející posily měly těžké  ztráty dříve, než se dostaly jen do našeho údolí. Co ušetřila dělostřelba, dodělávali italští letci, jejichž čtyřicet  Caproni najednou přiletělo  za dne  a čistilo bombami s nepatrné výše naše nešťastné údolí.

   Byl konec opevňování Val Belly. Jeho projektant zhynul ještě v  noci 28.  ledna  a některá saniťácká hyena vyzula  ho z bot, vzala mu hodinky i čepici.  Tak  jsme  ho našli na Campo Mulo za  tři  dny.  Ve skalnaté půdě jsme ho pohřbili  vedle  nějakého polního pátera. Teprve v následujících týdnech mu naši treňáci zřídili slušný hrob, kamenem z rozvalené stavby obložili,  dřevěný kříž sroubili a mosazným křížem z dělové patrony ozdobili.

     »Zde odpočívá komandant Pasubia, padl 28. I. 1918.«

   Zelený mech  na hrobě uschl a zbylí šli novým útrapám vstříc. . .

 

 Alois Žípek - DOMOV ZA VÁLKY IV

  

Vyhledávání