Václav Rajek - NĚKOLIK STRÁNEK VOJENSKÉHO DENÍKU (2)

     ...Na Nový rok vstáváme  celí  zmrzlí, údy nemožno natáhnouti, jak  jsou zkřehlé; hoši dělají oheň, vaří se  káva, od Asiaga hřmějí děla, u Tosy byl sestřelen italský aeroplán, shořel i s pilotem a  důstojníkem, trosky leží na louce.

   Dne 19. ledna 1918 dán rozkaz k odchodu z Val  di Capra, jdeme po serpentině přes Campo di Mulo, Kolombaro, Roccolo, Galmarara, Portule do Larici, kde máme zůstati v reservě, až  pluk bude zase doplněn: jsme přes noc v údolí,  zima trochu polevuje, jest slunečno, celý  den a noc  jsme nedostali nic jisti.

   Dne 21. ledna jdeme  na  Monte  Zebio, jsme ubytováni v italských barácích,  všude plno vší, koušou nás nestydatě, jdu do  Larici ke  komandu pluku,  v noci pustou krajinou na  Monte Zebio. Je hezky, měsíc mně svítí na  cestu, jdu pomalu a vzpomínám na domov.

   V jednu hodinu v noci jsem' přišel na Monte Zebio, hoši  mají  čaj a  rumu dost, pijeme do  rána »agonii«  (tak se říká rumu po vojensku).

   Dne 29. ledna italský útok na Col di Rosso a Monte  di Val Bella, Italové jsou odraženi. Druhého dne útok na Franceso,  dva prapory  našeho pluku  ženou  útokem  na  skály Franceso, dva  jsme v reservu. Je strašná zima  32° mrazu,  hoši padají jako  dříví v lese, do rokle lítají  granáty jako včely, strašno se na to dívat, mrtvoly leží všude v cestě, zmrzlé jako kost. Našemu desátníku M. Liškovi urazil  granát obě nohy, chudák volal: »Hoši, pomozte mi!« Jak mu máme pomoci, když má, chudák, obě nohy uražené; vykrvácel ve sněhu.  Skoda ho, doma žena a dvě děti. Poslední pozdrav vzkázal dětem. Je pochován v lese u Asiaga.

   Ranění naříkají zimou a bolesti, nosí je do Campo Mulo do reservní nemocnice, kde se stal veliký skandál.

   Generál totiž dal  večer  všechny raněné vynésti  ven, z Tridentu  si přivezli  holky, vzali si plukovní kapelu od 75. ppl. a hráli a pili až do rána. Venku ranění a nemocní do rána pomrzli, ač mohli býti zachráněni. Na k . . . y z Tridentu měli automobily, ale pro raněné ne.

   Ráno jdeme kolem a vidíme vše pomrzlé. Náš praporčík Čechura od sanity jim tam — těm vysokým důstojníkům — zato vynadal a hned si strhl hvězdy s límce, že bude raději u setniny. Zato hned z něho  udělali blázna a poslali ho do Prahy. Odpoledne všechny mrtvé zakopali na louce u  Campo Mula směrem k  Maudriele, tam leží přes 300 hochů, vesměs Čechů, mezi nimi  asi  6 Italů.  Pokoj vám, hoši zlatí, málo nás zbylo!

   Dne 1. února přestalo se  útočiti, přijdou teď na to Maďaři. Na Col  di Rosso padl ndp. Múller z Mimoně, rodem  Němec, ale  dobrý k nám, lepší nežli některý český důstojník. Pochován  je v  Griguu dole v údolí.

   Klid byl  do 11. února,  mrzne stále silně, až vše praští; nejhorší je  noc, neboť  spíme venku  v lese.  Večer 11. února začíná Ital ostřelovati  Campo di Mulo,  vyhledali jsme si díru ve  skále,  nějaké medvědí  doupě,  a ustlali  jsme si tam, Berka, Petřík a já. Jsme jako v saloně, máme ohniště, granáty lítají kolem  nás do skal. Za bubnové palby krčíme  se  tu kolik dnů,  až 22. února  v 7 hodin ráno dán rozkaz k odchodu z Campo di Mulo. Je nám  veselo, jdeme  si  dozadu odpočinout.

   Mne a Petříka posílá hejtman napřed  do Osta a la  Baricata,  kde  je nyní naše polní pošta  a kde máme oznámiti, kam se stěhujeme. Potom máme přijíti za plukem do Mezolombarda, tak zní dědkův rozkaz.

   Jdeme vesele, mrzne silně, na cestu máme 2 1 rumu a konservy, jdeme po silnici k Mandriele,  sestupujeme po příkrých skalách  do Sylvy, kam jsme došli k večeru; čím níže sestupujeme, tím je tepleji; přišli jsme dolů  do Grigua a tu je již všechno v  květu,  hlavně fíky a mandle. Večer jedeme drahou do Matarela,  kde táboříme na  louce a  pereme si prádlo v Adiži. Večer odchází celý pluk přes Trident do Mezolombarda,  kam jsme přišli  před půlnocí. Spíme venku, neboť je tu krásně teplo, hoši jsou zase veselí, hrají na harmoniku a zpívají. Ráno nás ubytovali po domech a v kasárnách tyrolských střelců. Mezolombardo je hezké městečko, kolem  nebetyčné skály. Mnozí lidé umějí česky a mají nás  rádi, že jsme Češi. Zato místní velitelství  e maďarské jako všude, kam přijdeme. Všude se válí ta pakáž maďarská, ale s námi ať si nehrají! 

   V Mezolombardu jsme zůstali do  23. března 1918. Chodili jsme na víno k Češce Nepomucké; litr  stál 1 kor. 60 hal., pitky byly veselé, něco se u trénu  ukradlo,  deky,  boty,  kůže a  co  se  dalo. Civilní Italové  to dobře zaplatili  lirami a pak se  pilo často do  rána. Maďary i s důstojníkem, kteří chodili patrolou, jsme několikrát důkladně zbili, tak nám dali pokoj a raději se nám vyhnuli. »U  černé  Italky«  dostal jednou poručík Gruber od našich  hochů bití,  že nemohl domů,  za  to,  že proti nám zakročil. Byli  jsme půldruhého roku v zákopných pustinách  a  tak  je  z nás z každého divoch.

   Z  kádru  dostali jsme dva bataliony  a 23. března šli jsme na dráhu a zase do toho; nevíme ani kam. Na nádraží v Mezolombardu probodl  zezadu  nadporučík F. Koprnický z Prahy vojáka od technické setniny bodlem.

  Nebýti  rozvážnosti našeho setníka Mareše, mohlo  dojiti k tuhé bitvě mezi hochy a důstojníky. Když vřava utichla, hnul se vlak do Tridentu. Čekáme v tridentském nádraží, konečně v  noci  vlak se dal  směrem na Rovereto, jedeme až do Villa di Lagarina, odkud  vlak dále nesmí, neboť fronta je blízko.

 Jdeme  pěšky přes Nomi do Isery,  tam nás rozdělí na dvě části: jedna část jde do Mori, druhá do Ronso. Je zde krásně,  kvetou  tu mandloně a vavříny;  na  frontě  zatím  klid, připravuje se jarní ofensiva.

   Dne 25.  dubna  1918 přesunuta fronta  na Rivu, jdeme přes Vila  Lagarina  a  Podersano na  vrch Castelano,  stoupáme po příkré silnici do Castelana, pod námi  v  malebně nádherném údolí Rovereto. V Castelanu leží dosud sníh, je tu chladno. 1. května jdeme dále k Rivě, tam zase krásně  teplo, Italové střílejí na Areo a Ronso.

   Dne 19.  května útočí  50. a 111.  pluk  na Zugna Forta,  byli odraženi, a 50.  pluk má mnoho ztrát. Naše baterie házejí těžké granáty na Doss Alto, bubnová palba trvá celou noc, ráno začíná pršeti, palba tichne, sedíme na skále, potom jdu do Nomi ke komandu.

    Dne 23. května  začali Italové bubnovou palbu  na Zugna  Forta, 3. batalion  našeho pluku  je tam, granáty strašlivě řádí v  zákopech; vrch, porostlý travou, nyní suchou, začíná hořeti, chytila tráva a od ní křovinv, hustý dým  se valí do výše, vrch je v  jednom plameni, hasiti se  nemůže.  K  ránu  střelba tichne ...

    Dne  24.  května jedeme na dovolenou do Čech,  kéž bychom  sem už zpátky nemusili! Z dovolené jsme se vrátili  16. června.  Po celý červen vzájemná střelba z  děl. Ve Vila Lagarina zabil Talián děvče na silnici a 10 vojáků od 75. p. pluku.

    Druhého července ráno odchod z Rivy do Tridentu do reservy. Bojí se nás nechati české pluky na Gardském  jezeře, je to tu nejisté! Jakmile by Talián  prolomil naši  frontu na  Gardském  jezeře, okamžitě  byla  by odříznuta celá fronta  od  Rivy až pod Piavu. Proto  dali  nás rozumní  pánové  raději  do pevnosti, ale tam jsme  dlouho  dobrotu nedělali, peněz  bylo dost a vína také, a tak jsme pili a s Maďary se prali jen což.

   V Tridentu  jsme byli až do 26. července. Odtud  odchod do  zákopů  přes Matarelo, Folgaria na Campomolon, italskou pevnost, dobytou rakouským vojskem. Stoupáme zase do skal, cesta  krkolomná, v noci odpočíváme, ale ještě je 2000 metrů do výše před námi. Ráno 28. července stoupáme  dále  na Campomolon, vysokou horu, že  s ní je viděti daleko přes Alpy . . . Sněhové hory  se tyčí k nebi, orli krouží vysoko ve vzduchu, veliká zima, spíme venku pod  skalou,  teprve večer jsme přišli na určené místo. Zákopy jsou na Campomolonu a Sellugiu. Od nás jsou krásně viděti Benátky s mořem, Milán, Verona a celá  italská rovina,   dalekohledy  vidíme jezdící vlaky  a lidi  ve  vinicích a na  polích, ale nejkrásnější jsou Benátky s mořem, zvláště ráno při východu slunce, když je  moře rudé, potom  zelení a  konečně  se  leskne jako stříbro, řeky do něho ústí jako stříbrní hadi, odtud s hory vidíme tři: Piavu,  Brentu a Adiži.

Dne 2. srpna začal padati sníh. Dole krásná zeleň, u nás bílo sněhem. Italské aeroplány krouží často nad námi. Bulharská armáda kapitulovala 24. září. Snad se blíží konec našeho utrpení, toho pekla.  Nadporučík Klement nám šeptá něco o Čechách, že se tam něco kuje. »Ale, kluci, mlčte, nebo nás ještě odstřelí. Ale pojedeme brzy  domů!«

   Kázeň už je  pryč, každý si dělá, co  sám chce. Dne 28. září slavíme .svátek sv. Václava, pijeme celou  noc, děla  hučí od Monte Sellugia  a Rivy, padá sníh, zalezli jsme do boudy  a  oslavujeme bulharskou porážku.

   Česká  pošta  se pálí  hned na polním pošt. úřadě č. 431; výtečníkem v pálení české pošty je vrchní oficiál Brauman  z Děčína, ten lump nám pálí noviny a vše české: den co den přijde pošta,  ale  jenom německá. Zase jsou konflikty s Němci, hoši jim zpívají novou píseň »Ubohé Rakousko, již je ti ouzko, Němci již mezi  nás  nejdou, něco čujou, špičkují nás všemožně,  že budou míti Čechoslováci zase válku s  Němci, někteří  dostanou za to pořádnou facku a mlčí, bojí se nás. Je nás víc a na protější  straně Taliáni, takže by byl  dřív konec, ale jen když bude do vánoc.

   Na polním úřadě poštovním je český úředník z Prahy,  asistent  Svátek, s tím mám vždy poradu,  říká:  »Jen čekat,  za týden jsme doma.«

   Jednou jsme šli s  Hrádkem z Campomolonu pro  poštu do Soffu, ale na poště nám řekli, že ji spálili. Namíchalo mě to a povídám: >S tím  to již ten Hindenburg nevyhraje!« — Ale za  mnou  stál ten lotr oficiál Brauman  a hned na mne udělal trestní oznámení k pluku, jenže se, chudák, mé degradace a zavření už nedočkal.

   Potom  nám dali poštu,  ale jen pro Němce a důstojníky;  když  my ne, tak Němci také ne,  poštu jsme  jednoduše hodili do ohně  a byli jsme vyrovnáni s Němci. Byla z  toho velká revoluce u Němců, ale hned  se na ně vzaly kvery a Němci už raději mlčí, neb by dostali kolbami  do lebek.

   Ve druhé polovici října, asi  16.,  dali nám zimní prádlo a kožíšky. Je zima, od rána zuří sněhová bouře,  těšíme se vždy na večer, až se sejde těch pár revolucionářů v boudě pod skalou  u  četaře Šimka, Sokola tělem a duší  z Hronova. Tam u něho se sejdou Češi: četař Bečvářík,  šikovatel  Kaplánek,  Jelínek, Meiner a ostatní, pije se víno pro důstojníky, občas  k nám přijde  nadporučík Klement a polní kurát a bavíme se až do rána.

   Sedíme zase pohromadě. Památný den 30. října. Venku skučí vítr, Šimek načal sud vína a pomalu se pije. Vtom se otevrou dveře a nadporučík  Klement volá:  »Hoši, jsme svobodni, v Praze revoluce,  karlíky dolů!« —

  Hromové »hurá«  otřásá boudou, víno  teče jako voda,  četař Šimek sundává čepici a zpívá  zbožně: »Zachovej nám, Hospodine« — a hned nato všichni:  »Hej, Slované . . .!«

   Přilítne poručík Hoffman a řve na nás, že se  to nesmí; je vyhozen z boudy a zpíváme dále: »Kde domov můj« a »6. července«. —

  V  jednu hodinu v noci přišel telegram, že každý  může jiti, kam chce,  třeba domů . . . Ohromné haló, každý praští kverem,  vezmeme  si na záda svůj majetek a jdeme o půl 2. hod. v noci z Campomolonu dolů. U Soffu na  silnici vidíme všude plno děl a třenu. Jdeme  celou noc, ráno jsme přišli na Folgarii, je nás pohromadě asi 70 Čechů od pluku, ostatní jdou též, ale přes Monte Rover; naším velitelem je nyní  setník Šašek z Plzně, hodný člověk a upřímný Čech.

   Naložili jsme  si na 10 vozů maso a různé potraviny a  cestujeme domů. Večer jsme došli do Matarela,  kde táboříme na louce a vaříme si kávu a  konservy.  Potom jdeme ke Tridentu. Ten  chaos  po silnici nedá se ani vypsati. I mrtví  leží podél  cesty. Dělostřelci, automobily, trény, vše v jedné směsici. Civilisté rabuji  vojenská skladiště, odnášejí vše, co se dá, ohromné zásoby  mouky, cukru,  tabáku a všeho. Jdeme přes Trident, který jest už prázdný, pevnost vyklizena až na  důstojníka, který ji předá italskému veliteli.

   Měsíc nám svítí na cestu,  jdeme směrem na  Mezolombardo, kam jsme přišli v poledne.  Na silnici  jsme se po  menáži vyspali a večer putujeme  dále k Meranu, zpíváme si celou cestu, je nám veselo; v Meranu jsme již potkali první italské hlídky, které nás pro-

hlížejí.  Kdo  je Čech,  může jiti dále,  Němce zajímají a vedou je zpět do Tridentu. Tu je hned každý Čechem i poručík  Hoffmann a jiní. Nechali jsme je,  vždyť i oni chtějí domů...

 Alois Žípek - DOMOV ZA VÁLKY V.

Vyhledávání