Jihozápadní (italská) fronta se zpočátku dělila na tři hlavní úseky: Tyrolsko, Korutany a Přímoří (řeka Soča/Isonzo). Po rakousko-uherském postupu se fronta posunula (kromě jižního Tyrolska, kde šlo pouze o několik kilometrů)
do hlavních oblastí bojové činnosti: Planina sedmi obcí (Asiago a okolí), horský masiv Monte Grappy a frontový úsek podél toku řeky Piavy (Isonza) k moři...

 

Soča/Isonzo

Dvanáct bitev na Soči

      Od počátku války, kterou Itálie 23. června 1915 vyhlásila svému spojenci Rakousko-Uhersku, bylo hlavním úkolem italské armády dobýt rakousko-uherské přístavní město Terst. Pod velením maršála Luigiho Conte di Cadorny se o to pokusila celkem jedenáctkrát - v jedenácti bitvách na západoslovinské řece Soča (Isonzo). Navzdory výrazné početní i materiální převaze nad armádou rakousko-uherskou (vedenou polním maršálem Svetozarem Boroevičem de Bojna) tento úkol nesplnila. Ve dvanácté bitvě převzali iniciativu Rakušané… 1. bitva na Soči (23. 6. až 7. 7. 1915) Po sedmidenní dělostřelecké přípravě, která pro nezkušenost italských dělostřelců způsobila obráncům ztrátu pouhých 300 mužů, zaútočilo 18 italských divizí na 8 divizí rakousko-uherských. Navzdory více než dvojnásobné...

Piava

Bitva u Vittorio Veneto

Na jedno německé letadlo připadá nejméně pět anglických a amerických. Na jednoho hladového unaveného německého vojáka v zákopu připadá pět silných, svěžích tam naproti. Na jeden německý komisárek připadá tam naproti padesát plechovek masových konzerv. Nejsme poraženi, neboť jako vojáci jsme lepší a zkušenější; jsme prostě rozdrceni, odšoupnuti přesilou“ (Erich Maria Remarque: Na západní frontě klid) Po vítězství na východní frontě, dosaženém společně s Němci (za vydatného přispění ruských bolševiků, kteří úspěšně rozložili obrovskou ruskou armádu), přesunulo rakousko-uherské velení své jednotky z východu na italské bojiště. Díky tomu mohlo v červnu 1918 zahájit ofenzivu hned na třech místech současně – v západním Tyrolsku (průsmyk Tonale), na...

Vyhledávání

Tyrolsko

Italský útok na pevnostní uzávěr Folgaria-Lavarone (1915)

Náhorní plošiny Folgaria a Lavarone (Laufraun) leží asi dvacet kilometrů jihovýchodně od Trenta (Trient), přímo u starých rakousko-uherských hranic s Itálií. Je to hornatá, hustě zalesněná...

Rakousko-uherská protiofenziva v Jižním Tyrolsku

  Již v prosinci 1915 začalo rakousko-uherské velení plánovat odvetu za květnový italský útok v úseku Folgaria-Lavarone. Jeho zámyslem bylo prorazit obranu protivníka na planině Sedmi obcí a...

Dolomity

Kleiner Lagazuoi/Lagazuoi Piccolo

  Hora Lagazuoi Piccolo (2756 m) tvoří společně s protější horou Sasso di Stria (2477 m) sedlo...

Drei Zinnen/Tre Cime di Lavaredo

Náhorní plošina Drei Zinnen Plateau leží pět kilometrů severovýchodně od Misuriny. Na jihu ji...

Planina sedmi obcí

Monte Ortigara (1917)

  Po skončení rakousko-uherské jarní ofenzivy (1916) se  fronta v prostoru náhorních plošin Folgaria, Lavarone a Asiago (Altipiano) ustálila na linii Monte Pasubio-Monte Maio-Monte...