Václav Rajek - NĚKOLIK STRÁNEK VOJENSKÉHO DENÍKU (1)

      ...Ráno  19. září (1917) odchod  z  Caldonaza na Monte Rover, stoupáme serpentinou do skal, je parný den, slunce praží do nás nemilosrdně;  v  5  hodin jsme přišli  na horu,  kde je citelná  zima.  V dáli za Vezenou hučí děla. Na Monte  Roveru  byli  Němci mezi námi vesměs povýšeni na šarže. »Češi jsou zrádci,« řekl  plukovník, »ti to nesmějí dostat. Při nejbližším útoku půjdou do prvních řad.«

   Nám je to jedno, aspoň dříve utečeme. Na Monte Roveru jsme do 26. září. Ráno toho dne jdeme  přes Vezenu, poslední rakouskou pevnost  (fort), přes Gertele na Larici, kam jsme dorazili v 11 hodin v noci. Táboříme v lese u ohňů a vaříme si rum s vodou, nespíme celou noc, je tu zima. Ráno jdeme dále přes vysoký vrch do údolí Galmazara, sněhové hory se pnou nad námi,  citelná zima vane z ledovců, všude samá skála, nikde ani stromu ani trávy. Přicházíme k  dobyté forte italské,  Portule, kde stojí  pomník Karla  I. Dále vede cesta pustinou  po horách, dole bezedná  propast, pod  námi  cesta a  stráně granáty rozryté, podél cesty koňské zdechliny.

   Ve 3 hodiny odpol.  přišli jsme do Val di Galmazara,  krásného  údolí. Nad námi vysoká skála Monte Zebio a Monte Zingarella, dole v  rokli leží tisíce centů železa z granátů a šrapnelů. Proti údolí  rozbité italské pohraniční  kasárny.  U  kasáren hřbitov  padlých rakouských vojínů, vesměs  Čechů a Bosňáků od 2. bosenského pluku.

   Táboříme  pod  skalami,  každou  chvíli hvízdne granát nebo šrapnel přes naše hlavy a zapadne  do rokle.  Dnes  28, září jsem poslán s  Hrádkem do Gertele  pro poštu,  kde jsou Češi  od 19.  divise. Tam jsme se napili tak pořádně, že jsme se teprve k půlnoci dostali k pluku, kde bylo  všechno vzhůru, neboť jdeme do fronty na Monte Zingarellu.

   Dne 22. října začala ofensiva. Italská fronta je prolomena u Tolmína, Italové ustupují k Tagliamentu.  Na Galmazara  padá  sníh.            1.listopadu útok na Assiago.  Těžká děla chrlí oheň do městečka ve dne i v noci, mnoho vojska,  hlavně Maďarů a Němců, táhne tím směrem.

   Setník  Mareš poslal mne  8. istopadu s Hrádkem  na Monte  Rover. Vzali jsme  si tři litry rumu s sebou, na Monte Roveru jsme zalezli do baráku a zůstali  jsme tam tři dny, až bylo po útoku na Assiago. Jsme rádi, že jsme se vyhnuli práci, o kterou nestojíme.

   Teprve 10. listopadu vzali jsme  poštu a jdeme pomalu na Galmazaru. Padá  sníh, císařští myslivci jdou k Assiagu a cestou potkáváme celé  pluky zajatých  Italů.  Za  tmavé noci došli jsme na Galmazaru,  ale pluk byl pryč, postoupil zatím směrem na Kolombaro. Hledáme aspoň plukovní trén a šťastně jsme jej  našli v údolí pod Kolombaro,  kde mají maďarští důstojníci dívky kuchařky. Vzácná to věc spatřiti v té pustině ženu! Ty jsou asi

ubohé, že jdou s Maďary.

    16. listopadu  Italové ustupují směrem na Campo di Mulo. náš pluk postupuje za nimi. Jdeme v  noci. na cestu není vidět,  místy se leze  po zemi, tma je jako v  sudě, lezeme po skalách, sníh studí do rukou a kolenou; ráno jsme přišli do Campo di Mulo, kde jsou italské baráky. Všude podél cesty plno válečného materiálu, který tu nechali Italové, táhnouce směrem na Mandriele již po pěkné silnici, podél níž se válejí  hromady střeliva  a

ručních italských granátů.

    V Mandriele nás ubytovali v italských barácích. Na Monte Melete zuří boj,  jsou tam maďarské pluky, zítra tam máme jiti my. Dne 27. listopadu  se připravujeme  na útok, ale v noci jsem  poslán do Galmazara k  reservnímu trénu s  rozkazem. Jdu sám  tichou nocí, v 10 hodin jsem přišel do  Galmazara, hoši jsou tam veselí,  hodují, piji s nimi víno až do rána. Ve 4 hod. ráno vracím se do Mandriele. Od Monte Melety slyšeti je kanonádu.

29.  listopadu dán  rozkaz  k pochodu  proti Monte Melete,  bubnová palba, sto děl chrlí oheň do italských  zákopů.   Důstojníci mají poradu u štábu, čekáme, až  skončí dělostřelba,  od rámusu  jsme již  celí zpitomělí. Dnes v noci bude asi podniknut útok  na bodáky. Mráz běží  po  těle, jako bych již  cítil ten bodák v prsou.  Kolik dní trvá již kanonáda.

    K  ránu dán rozkaz k útoku.

    Byly čtyři hodiny ráno  dne 5.  prosince. S hrozným řevem  žene se  vše vpřed, drápeme se po skalách, Italové střílejí do nás, ranění naříkají v  jednom chumlu,  za  námi strojní pušky a u nich Maďaři. Jakmile bychom chtěli couvat, dají do nás zezadu oheň, nic  plátno, musíme kupředu! Konečně jsou první řady  nahoře  v prvních italských zákopech. V 8 hodin ráno Monte Meletta dobyta, tisíce zajatých Italů jde dozadu. Mnoho nás padlo. Mrtvoly leží po skalách, pod skalním balvanem leží dva italští vojáci, drží se okolo krku, mladíci, asi bratří, ale oba mrtví. Nám

padl šikovatel Sandner, milý hoch. . .

   Ležíme jen tak na sněhu, ale mnohý spí jako v posteli  únavou, nespali jsme  4 dny. Maďaři jdou vpřed, 35. a> 75. pluk dány dozadu do zálohy na odpočinek — zasloužený. Zajatí Italové jdou do Tridentu.

   V noci 7. prosince  házejí na nás italská letadla bomby; přišla  zpráva, že s  Ruskem uzavřen  mír. 11. prosince  jsme v údolí Val di Capra, sněhu přes metr vysoko,  táboříme u lesa na  planině, odhazujeme sníh,  abychom si mohli  ustlati na chvojí  z lesa.  Po silnici k Tose jede dělostřelectvo  (305 cm), připravuje se  útok  na  Basano  a Col di  Rosso. Mrzne, až kosti praštějí, za nos se nikdo nesmí vzíti,  neboť by mu zůstal v ruce a pak si ho už zpátky nenasadí  — taková zima!

   Na  Boží hod  dostali  Němci medaile  za Monte Meletu, Češi nic. Nám je milejší litr rumu, ten aspoň zahřeje   a  pohne srdcem. Ráno 26. prosince padá sníh, jdu do Campo di Mulo.  Podle cesty leží zcepenělí  koně, ale celí  ořezaní, maso z nich  pryč, je  hladu  až příliš, i na zcíplé koně došlo, hoši vaří guláš a je dobrý.  Jen kdyby ho bylo!

    Poslední  den v roce. Od rána sněží. Studený vítr fičí od hor.  Dostali jsme 20 sportek, kartáček na zuby (a my jsme se již měsíc nemyli),  abychom  si neodřeli krásu,  kartáč na vlasy, zase zbytečnost, neb se  vůbec nečešeme,   každý  je jako  Indián, dále čtyři balíčky  tabáku,  zrcátko a litr rumu. To je to hlavní, ten nás drží, bez rumu bychom ten rok sotva skončili...

 

 Alois Žipek - DOMOV ZA VÁLKY IV.

Vyhledávání